Home

Discussie en samenwerking

KWALON is een onafhankelijke organisatie van onderzoekers en docenten aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus en andere organisaties die zich bezighouden met reflectie op de methodologie van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

KWALON organiseert en stimuleert discussie en samenwerking tussen kwalitatief onderzoekers.
Doel is het bevorderen van methodologisch verantwoord gebruik en de ontwikkeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden.


Kwalitatief onderzoek 
Webwijzer

KWALON LinkedIn-groep
Blijf op de hoogte en discussieer mee.
Meld je aan bij de KWALON-groep op   

 NIEUWS

Een nieuwe Kwalon Blog van Abdessamd Bouabid lees je hier

Onderzoek van Abdessamad Bouabid op basis van een geintegreerde aanpak naar morele paniek rondom Marokkanen heeft tot een gigantische data verzameling en data paniek geleid. Deze blog gaat in op de vraag: hoe krijg je grip op een enorme warboel aan data?

 KWALON  2019-1 (70)

Redactioneel
Een schijn van stilte
Fred Wester

Essay, debat en dialoog
Waarderend onderzoek – een andere manier om kwaliteit te verbeelden
Gerdien Vegter & Frank Vonk

Leren van wat goed gaat. Een reactie op het artikel ‘Waarderend onderzoek – een andere manier om kwaliteit te verbeelden’ van Vegter en Vonk
Annemiek Stoopendaal

Column
Pareltjes
Irene Jonkers

Artikelen

Stromingen
Hermeneutiek en kwalitatief onderzoek: historische wortels en eigentijdse relevantie
Adri Smaling

In het spoor van Malinowski
Veldwerk op je iPad: de meerwaarde van online onderzoek
Jeroen van den Broek

Onderzoek in de praktijk
Uitdagingen in het opzetten en het uitvoeren van interviews met niet-Belgische gedetineerden
Flore Croux, Dorien Brosens, Stijn Vandevelde, Liesbeth De Donder & Bart Claes

Tips & Tools
Berichten uit de commerciële hoek
Ad van Fessem

Recensies, replieken en duplieken
De magnifieke meerwaarde van methodologie
Raimond Giard

Reactie op ‘De magnifieke meerwaarde van methodologie’
Piet J.M. Verschuren

Een uitgebreide en generieke ontleding en categorisering van menselijke macht als concept
Karen Mogendorff

Begrijpelijke misverstanden
Reinoud Bosch

Misverstand of verschil van inzicht en perspectief? Dupliek op Reinoud Bosch’ repliek
Karen Mogendorff

Berichten uit het veld
Lancering KWALON-blog

Zie de website van Boom uitgevers Amsterdam voor de volledige inhoud van dit en voorgaande nummers en voor informatie over abonnementen.