Online informatie

Advies en discussie

De KWALON linkedIn groepMethodspace
Engelstalige research community
beheerd door uitgeverij SAGE


Online tijdschriften
Forum Qualitative Sozialforschung/Social Research
The Qualitativ Report
Qualitative Health Research


Organisaties van onderzoekers
COMPASSS Systematic Cross-Case Analysis  (Charles Ragin c.s. casusgerichte analyse,  set theory)

Australische Association for qualitative research

Britse Association for qualitative research

The Grounded Theory Institute (Barney Glaser)

Stromingen

Ethnomethodologie en Conversatie-analyse (Paul ten Have)

Overzicht Mixed Methods  (Medische faculteit Warwick)


Qualidata: Qualitative data service


Software bedrijven
Atlas.ti
Nvivo
MaxQda
Decision explorer (cognitive mapping)

Software gebruikers
Caqdas Networking Project (Universiteit Surrey, UK)