Home

Discussie en samenwerking

KWALON is een onafhankelijke organisatie van onderzoekers en docenten aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus en andere organisaties die zich bezighouden met reflectie op de methodologie van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

KWALON organiseert en stimuleert discussie en samenwerking tussen kwalitatief onderzoekers.
Doel is het bevorderen van methodologisch verantwoord gebruik en de ontwikkeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden.


Kwalitatief onderzoek 
Webwijzer

KWALON LinkedIn-groep
Blijf op de hoogte en discussieer mee.
Meld je aan bij de KWALON-groep op   

 NIEUWS

Najaarsconferentie over kwalitatief onderzoek naar gezondheid

Op 9 december 2019 organiseert KWALON een najaarsconferentie met als titel: Kwalitatief onderzoek naar gezondheid. Doel van de conferentie is het delen van kennis en ervaringen met kwalitatief onderzoek naar gezondheid op methodisch en inhoudelijk niveau. Voor het programma en het aanmeldingsformulier klik hier

Een nieuwe KWALON-blog van Donya Alinejad over korte termijn etnografie lees je hier.

Voor veel academische onderzoekers die etnografie als methode hanteren, is de keuze voor een kort verblijf in een onbekende omgeving onvoorstelbaar. De terughoudendheid heeft te maken met het principe van ‘immersion’ (onderdompeling) en de lange-termijncontacten die opgebouwd zijn. In deze blog daagt Donya Alinejad het idee van volledige onderdompeling uit op basis van haar etnografische onderzoek naar media gebruik. 

 KWALON  2019-3 (72)

Redactioneel

Welke rol speelde de onderzoeker?
Hanneke van der Meide

Essay, debat en dialoog

Data-analyse in kwalitatief onderzoek: 'Help! Ik verzuip in mijn data'
Fijgje de Boer & Fred Wester

Artikelen

In het spoor van Malinowski
Het zakenevenement als veldwerkplek?
Joost Beuving 

Onderzoek in de praktijk
Object van weerstand: werken met betwiste onderzoeksobjecten
Dara Ivanova

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig? Reflecties op het leren van een vreemde taal en het doen van kwalitatieve interviews
Bethany Hipple Walters 

Reflecties op participatief actieonderzoek binnen RAAK!Ervaringsdeskundigheid
Esther van Loon & Alie Weerman

Recensies, replieken en duplieken

Kennismaken met Arts-Based Research
Fred Wester

Reactie op 'Kennismaken met Arts-Based Research'
Pim van Heijst, Nico de Vos & Sabrina Keinemans

Qualitative research: één uit de duizend?
Inès Saudelli

Berichten uit het veld

Aankondiging KWALON-najaarsconferentie 2019

Zie de website van Boom uitgevers Amsterdam voor de volledige inhoud van dit en voorgaande nummers en voor informatie over abonnementen.