Discussie en samenwerking

KWALON is een onafhankelijke organisatie van onderzoekers en docenten aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus en andere organisaties die zich bezighouden met reflectie op de methodologie van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek.

KWALON organiseert en stimuleert discussie en samenwerking tussen kwalitatief onderzoekers.
Doel is het bevorderen van methodologisch verantwoord gebruik en de ontwikkeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Kwalitatief onderzoek Webwijzer

KWALON LinkedIn-groep
Blijf op de hoogte en discussieer mee.
Meld je aan bij de KWALON-groep op

Nieuws

Internationale conferentie Responsive and Participatory Research: Past, Present and Future Perspectives

Internationale conferentie Responsive and Participatory Research: Past, Present and Future Perspectives Op maandag 20 januari 2020 vindt in Amsterdam een internationale conferentie over participatief en responsief onderzoek plaats. Klik hier voor meer informatie.

Methodologie in beweging

Catherina Wilson  In de laatste jaren heeft de migratie- en vluchtelingenproblematiek steeds meer aandacht gekregen. Hierin is het geschetste beeld van een eenzijdige migratiestroom (naar Europa toe) onvolledig. Andere migratiestromingen, zoals bewegingen binnen de continenten zelf, zijn onderbelicht. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie wordt 80% van de vluchtelingen in de wereld in de buurlanden van conflictgebieden opgevangen….