The Varieties of Grounded Theory

Antony Bryant

In dit boek verkent Antony Bryant de breedte en diepte van de ‘grounded theory’ benadering, waarbij de jarenlange discussies rondom deze methodologie in kaart worden gebracht. Hij bekijkt voorts hoe technologische en theoretische ontwikkelingen invloed hebben op hoe de methodologie hedendaags in de praktijk wordt toegepast. Bryant kiest daarbij voor een internationaal en interdisciplinair perspectief.