KWALON blog

Fotograferen als onderzoeksmethode

Fotograferen als onderzoeksmethode Rianne van Melik ‘Studying human geography at university without photographic images would be unthinkable’, aldus geograaf Tim Hall (2009, p. 453). Toch blijft het gebruik van visuele data als informatiebron of dataverzamelingsmethode in onderwijs en onderzoek nog altijd achter bij meer conventionele enquêtes of interviews. Philips (2015, p. 621) concludeert daarom dat geografiestudenten…

Methodologie in beweging

Catherina Wilson  In de laatste jaren heeft de migratie- en vluchtelingenproblematiek steeds meer aandacht gekregen. Hierin is het geschetste beeld van een eenzijdige migratiestroom (naar Europa toe) onvolledig. Andere migratiestromingen, zoals bewegingen binnen de continenten zelf, zijn onderbelicht. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie wordt 80% van de vluchtelingen in de wereld in de buurlanden van conflictgebieden opgevangen….

Participatief onderzoek in onderwijs

Participatief onderzoek (citizen science) in onderwijs Gery Nijenhuis, Irina van Aalst en Stef Dingemans Citizen science is sterk in opkomst. Het gaat om wetenschappelijk onderzoek waarin burgers zijn betrokken en vaak een bijdrage leveren aan de dataverzameling. Dit past binnen het huidige debat over maatschappelijke relevantie en impact van wetenschap. Een snelle blik op de literatuur…

Korte termijn etnografie in een transnationaal media landschap

‘Hoe ga je etnografisch veldwerk doen in een land dat je niet kent, waar je de taal niet spreekt en waar je maar twee maanden blijft?’ Dit was de vraag die me voortdurend gesteld werd tijdens de voorbereidingen van mijn veldwerk in Roemenië in de zomer van 2018. Ik zou voor het eerst van mijn…

Procesgericht onderzoek naar diversiteit binnen de ouderenzorg

De laatste drie jaar hebben wij, Hanna Carlsson, Krystel Honsbeek en Roos Pijpers, kwalitatief onderzoek gedaan bij verschillende zorg- en welzijnsorganisaties voor ouderen in Nijmegen, Den Bosch en Den Haag. Ons onderzoek leidde ons naar plekken als multiculturele dagbestedingen, woonzorglocaties, informatie- en servicepunten in wijkcentra en ontmoetingen tussen zorg- en welzijnsprofessionals. De vraag die wij…

Help! Hoe vind ik een goed boek voor mijn cursus kwalitatief onderzoek?

Welke literatuur is geschikt voor een inleidende cursus over kwalitatief onderzoek? Fijgje de Boer Het klinkt tegenstrijdig, maar het roept in deze digitale tijd veel hoofdbrekens op bij de wetenschappelijke docent in kwalitatieve onderzoeksmethoden: het voorschrijven van literatuur voor een inleidende cursus over kwalitatief onderzoek. Het tegenstrijdige zit in de digitale toegang tot vele wetenschappelijke…

Morele paniek, data-paniek en hulp van Atlas-ti

De geïntegreerde morele paniekbenadering als uitgangspunt In mijn proefschrift De Marokkanenpaniek (Bouabid, 2018) heb ik de negatieve maatschappelijke reacties op de ingebeelde groep ‘Marokkanen’ onderzocht en de manier waarop verschillende Marokkaans-Nederlandse jongeren in Nederland hiermee omgaan. Dit tweeledig onderzoek heb ik kunnen doen door de ‘klassieke morele paniektheorie’ – als geconceptualiseerd door criminologen Jock Young en Stanley…

Een buitenstaander in Ierland

Een buitenstaander in Ierland – Nederlandsheid als aanspreekpunt Tussen 2013 en 2017 woonde en werkte ik in Ierland vanwege mijn promotieonderzoek naar de gevolgen van het strenge Ierse bezuinigingsbeleid voor jongeren woonachtig in achterstandswijken. Via kwalitatief onderzoek, waarbij ik data verzamelde via interviews, onderzocht ik de ervaringen van deze jongeren. Ik sprak met jongeren uit twee wijken…

De Project Exchange Standard voor kwalitatieve data-analyse is gelanceerd!

Er is een Project Exchange Standard voor kwalitatieve data-analyse! … Een WAT??? Bij het organiseren van de internationale KWALON-conferentie van 2016 over de toekomst van analysesoftware had ik een droom: softwareontwikkelaars zo ver krijgen dat ze zouden gaan werken aan een uitwisselingsstandaard tussen hun software, ook wel bekend als: software-interoperabiliteit. De verschillende softwarepakketten die in omloop zijn,…

Niet observeren, maar meedoen

Voor mijn masterscriptie in International Development Studies (Wageningen Universiteit) heb ik onderzoek gedaan naar West-Afrikaanse migranten in Barcelona. Dit onderzoek maakte deel uit van een groter project, uitgevoerd door dr. Schapendonk (Radboud Universiteit) dat keek naar de intra-Europese mobiliteit van West-Afrikaanse migranten. Tijdens mijn onderzoek heb ik verschillende kwalitatieve methoden gebruikt om de leefwijze en gedachten…