Boeken ter recensie

Een van onderstaande boeken zou ik graag voor KWALON recenseren.
Nadat ik een exemplaar van het boek heb ontvangen, zal ik binnen drie maanden een eerste conceptversie van de recensie aanleveren.