Boeken ter recensie

Een van onderstaande boeken zou ik graag voor KWALON recenseren. Nadat ik een exemplaar van het boek heb ontvangen, zal ik binnen drie maanden een eerste conceptversie van de recensie aanleveren.

‘Doing Hermeneutic Phenomonological Research: A Practical Guide’ van Dibley, Dickerson, Duffy en Vandermause

Dit boek biedt een inleiding in hermeneutisch fenomenologisch onderzoek in de gezondheids- en sociale wetenschappen. Er wordt zowel aandacht besteed aan de filosofische en methodologische grondslagen, als aan de specifieke methoden. Het boek beoogt daarmee op toegankelijke wijze de potentie van deze stroming kenbaar te maken.

Het boek is in 2020 uitgegeven door SAGE Publications en is voor recensie beschikbaar als e-book.

‘Onderwijsonderzoek: Een onorthodoxe introductie’ van Gert Biesta

Dit boek gaat over onderwijsonderzoek en bespreekt fundamentele vragen over onderwijs, die in veel methoden en technieken boeken onderbelicht blijven. Het boek beoogt daarmee onderwijsonderzoek in een bredere sociale en politieke context te plaatsen. Het boek is primair gericht op onderzoekers en docenten en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om bij (her)ontwerp van onderwijs het blikveld te verbreden.

Het boek is in 2022 uitgegeven door Boom uitgevers Amsterdam en is voor recensie beschikbaar als paperback.