Boeken ter recensie

Een van onderstaande boeken zou ik graag voor KWALON recenseren.Nadat ik een exemplaar van het boek heb ontvangen, zal ik binnen drie maanden een eerste conceptversie van de recensie aanleveren.

 

 

‘Doing Hermeneutic Phenomonological Research: A Practical Guide’, van Dibley, Dickerson, Duffy en Vandermause

Dit boek biedt een inleiding in hermeneutisch fenomenologisch onderzoek in de gezondheids- en sociale wetenschappen. Er wordt zowel aandacht besteed aan de filosofische en methodologische grondslagen, als aan de specifieke methoden. Het boek beoogt daarmee op toegankelijke wijze de potentie van deze stroming kenbaar te maken. 

Het boek is in 2020 uitgegeven door SAGE Publications en is voor recensie beschikbaar als e-book. 

 

 

’30 Essential Skills for the Qualitative Research (tweede editie)’, van Creswell en Creswell-Báez

De tweede editie is een herziening van het in 2015 verschenen werk van Creswell. De doelstelling van de tweede versie is onveranderd: het bieden van de zogenaamde ‘how to’ informatie, over kwalitatief onderozek, voor de beginnend onderzoeker in de sociale, gedrags- en gezondheidswetenschappen. In de nieuwe editie zijn de skills en de ondersteunende voorbeelden geüpdatet, waarbij nu ook uit de ervaring en kennis van de tweede auteur wordt geput. Daarnaast is er een expliciet verband gelegd met de vijf kwalitatieve onderzoekstradities die Creswell elders heeft uitgewerkt. Tot slot wordt er in de nieuwe editie uitgebreid aandacht geschonken aan het inbouwen van reflexiviteit in een onderzoeksproject. 

Het boek is in 2020 uitgegeven door SAGE Publications en is voor recensie beschikbaar als e-book. 

 

‘Thematische analyse: Patronen vinden bij kwalitatief onderzoek’, van Nel Verhoeven

De eerste druk van dit boek is verschenen in 2020. In het boek presenteert Nel Verhoeven een systematische tool voor het analyseren van kwalitatieve gegevens uit diverse bronnen. Met zes, helder uitgelegde stappen, wordt studenten in het hoger onderwijs en professionals een handleiding geboden om kwalitatieve gegevens te verwerken.