Boeken ter recensie

Een van onderstaande boeken zou ik graag voor KWALON recenseren. Nadat ik een exemplaar van het boek heb ontvangen, zal ik binnen drie maanden een eerste conceptversie van de recensie aanleveren.

 

‘How to be a reflexive researcher’ van Paul Hibbert

Dit boek biedt handvatten voor reflexieve onderzoekspraktijken in de hoek van zowel management- en organisatiestudies als sociale wetenschappen. Hibbert biedt een nieuw perspectief op reflexieve praktijken, gebaseerd op lichamelijke, emotionele, rationele en relationele inzichten. Hierbij illustreert hij de inzichten met ervaringen uit de eigen onderzoekspraktijk. In elk hoofdstuk wordt de lezer uitgedaagd om zijn of haar eigen visie te ontwikkelen in relatie tot het perspectief van de auteur. Reflexiviteit wordt door Hibbert gezien als een ‘academische levensstijl’ in plaats van een ‘eenvoudigere’ onderzoeksvaardigheid.

Het boek richt zich op een publiek van onderzoekers en studenten in het domein van management- en organisatiestudies, evenals de bredere sociale wetenschappen.

Het boek is in november 2021 uitgegeven door Edward Elgar Publishing. Er is een fysiek exemplaar beschikbaar voor review.

 

‘How to do action research for transformations at a time of eco-social crisis’ van Hilary Bradbury

Bradbury exploreert de impact die actieonderzoek kan hebben op het domein van grote maatschappelijke vraagstukken (specifiek klimaatverandering en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen). Verschillende technieken worden besprokenĀ  en onderbouwd met persoonlijke cases.

Het boek biedt handvatten voor sociale wetenschappers die de wetenschap als een participerende praktijk beschouwen. Vanuit de actiegerichte benadering rekent het boek ook beleidsmakers en activisten tot het beoogde publiek.

Het boek isĀ  in juni 2022 uitgegeven door Edward Elgar Publishing. Er is een fysiek exemplaar beschikbaar voor review.

 

‘How to use a discursive approach to study organizations’ van Cynthia Hardy

Het boek biedt een toegankelijke en inzicht gevende inleiding in discursieve aanpakken om organisaties te bestuderen. Hardy deelt belangrijke theoretische principes en onderbouwt deze op basis van haar eigen onderzoek. Ze gaat ook in op de vormgeving van dataverzameling en data-analyse in aansluiting op het onderzoeksvraagstuk. Het boek besluit met een blik vooruit naar de toekomst, waarbij ook weerstand en reflexiviteit aan bod komen.

Het boek beoogt handvatten te bieden aan studenten in het domein van management- en organisatiewetenschappen. Inhoudelijk richten de cases zich op onderwerpen als HIV/AIDS-organisaties, vluchtelingen en milieuregelgeving.

Het boek is in april 2022 uitgegeven door Edward Elgar Publishing. Er is een fysiek exemplaar beschikbaar voor review.

 

‘Doing hermeneutic phenomenological research: A practical guide’ van Dibley, Dickerson, Duffy en Vandermause

Dit boek biedt een inleiding in hermeneutisch fenomenologisch onderzoek in de gezondheids- en sociale wetenschappen. De auteurs besteden aandacht aan zowel de filosofische en methodologische grondslagen als de specifieke methoden. Het boek beoogt daarmee op toegankelijke wijze de potentie van deze stroming kenbaar te maken.

Het boek is in 2020 uitgegeven door SAGE Publications en is voor recensie beschikbaar als e-book.

‘Onderwijsonderzoek: Een onorthodoxe introductie’ van Gert Biesta

Dit boek gaat over onderwijsonderzoek en bespreekt fundamentele vragen over onderwijs, die in veel boeken over methoden en technieken onderbelicht blijven. Het boek beoogt daarmee onderwijsonderzoek in een bredere sociale en politieke context te plaatsen. Het boek is primair gericht op onderzoekers en docenten en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om bij (her)ontwerp van onderwijs het blikveld te verbreden.

Het boek is in 2022 uitgegeven door Boom uitgevers Amsterdam en is voor recensie beschikbaar als paperback.