Boeken ter recensie

Een van onderstaande boeken zou ik graag voor KWALON recenseren.
Nadat ik een exemplaar van het boek heb ontvangen, zal ik binnen drie maanden een eerste conceptversie van de recensie aanleveren.


Embodied Research Methods

Torkild Thanem en David Knights

Torkild Thanem en David Knights verwerpen de dichotomie tussen ‘vlees en reden’ en tussen het lichamelijke en het sociale. Zij bespreken aanpakken waarbij het vermogen van het lichaam om kennis te ontwikkelen centraal staat. Deze aanpakken verrijken het begrip van hoe mensen leven, werken en interacteren in de sociale wereld middels hun lichaam. Zowel methoden, praktijken en persoonlijke ervaringen rondom ‘het lichaam in het onderzoeksproces’ worden gedeeld.

The Varieties of Grounded Theory

Antony Bryant

In dit boek verkent Antony Bryant de breedte en diepte van de ‘grounded theory’ benadering, waarbij de jarenlange discussies rondom deze methodologie in kaart worden gebracht. Hij bekijkt voorts hoe technologische en theoretische ontwikkelingen invloed hebben op hoe de methodologie hedendaags in de praktijk wordt toegepast. Bryant kiest daarbij voor een internationaal en interdisciplinair perspectief.