Boeken ter recensie

Een van onderstaande boeken zou ik graag voor KWALON recenseren.Nadat ik een exemplaar van het boek heb ontvangen, zal ik binnen drie maanden een eerste conceptversie van de recensie aanleveren.

 

 

‘Doing Hermeneutic Phenomonological Research: A Practical Guide’, van Dibley, Dickerson, Duffy en Vandermause

Dit boek biedt een inleiding in hermeneutisch fenomenologisch onderzoek in de gezondheids- en sociale wetenschappen. Er wordt zowel aandacht besteed aan de filosofische en methodologische grondslagen, als aan de specifieke methoden. Het boek beoogt daarmee op toegankelijke wijze de potentie van deze stroming kenbaar te maken. 

Het boek is in 2020 uitgegeven door SAGE Publications en is voor recensie beschikbaar als e-book.