KWALON 2020-1 (73)

Inhoudsopgave van het laatst verschenen nummer van KWALON:

Redactioneel
De jaren Twintig
Fred Wester

Columns
Waarom kwalitatief accountingonderzoek?
Henk ter Bogt

‘Idiografisch’ of ‘ideografisch’?
Adri Smaling

Artikelen

In het spoor van Malinowski
Meelopen met de regievoerders: over de grenzen van participeren en observeren in terugkeertrajecten van ongedocumenteerde migranten
Laura Cleton

Onderzoek in de praktijk
Digitale etnografie: methodologische reflecties op het gebruik van online reacties
Tineke Broer

Gebruik van multi-waarneembare mindmappen in kwalitatief onderzoek
Leendert van de Merbel & Minne Bakker

Ervaringskennis van jongeren uit een gezinshuis: interviewen met fotokaarten, een methode voor dataverzameling
Dineke Bent-Lenselink

Tips & Tools
De onderzoeksvraag
Fred Wester

Berichten uit het veld
Verslag van de KWALON-najaarsconferentie 2019
Joost Beuving, Jennifer Eeuwijk & Kristine Mourits

Zie de website van Boom uitgevers Amsterdam voor de volledige inhoud van dit en voorgaande nummers en voor informatie over abonnementen.