KWALON 2020-2 (74)

Inhoudsopgave van het laatst verschenen nummer van KWALON:

Redactioneel
Kwalitatief onderzoek in de 1,5-metermaatschappij
Fred Wester

Essay, debat en dialoog
Problemen van bewijs in etnografie: een methodologische verkenning van de Goffman- en Mead-controverses
Joost Beuving

Aantekeningen bij de discussie over bewijs in etnografisch onderzoek
Fred Wester

Artikelen

Stromingen
Discursive psychology: an overview
Yarong Xie & Bregje de Kok

Onderzoek in de praktijk
Van datapaniek naar Marokkanenpaniek
Een kwalitatieve analyse van omvangrijke data met codes, code groups en networks in Atlas.ti
Abdessamad Bouabid

Keuzes met impact
Terugblik en reflectie op de ethische dimensie van een praktijkgericht onderzoek met gebruik van de Most Significant Change-benadering
Mariël Kanne, Sabrina Keinemans & Ed de Jonge

Tips & Tools
Rapporteren over kwalitatief onderzoek
Sander van Lanen & Irene Jonkers

Online cursussen kwalitatieve onderzoeksmethoden: tips en reflectie
Bethany Hipple Walters

Recensies, replieken en duplieken
Digitale methoden, een nieuw vakgebied in ontwikkeling
Jeanine Evers

Praktische tips en een hart onder de riem voor beginnend actieonderzoekers
Esther van Loon

Nieuwe kennis maken, delen én implementeren
Repliek bespreking Actieonderzoek doen, een routewijzer voor studenten en professionals
Tonnie van der Zouwen

Summaries

Zie de website van Boom uitgevers Amsterdam voor de volledige inhoud van dit en voorgaande nummers en voor informatie over abonnementen.