KWALON 2022-2 (80)

Inhoudsopgave van het laatst verschenen nummer van KWALON:

Redactioneel
Onderzoek in de natuurlijke omgeving kan weer
Fijgje de Boer

Essay, debat en dialoog
Marathon of wandeling? Het kwalitatieve interview versus het hulpverleningsgesprek
Jeanine Evers & Hans Neyndorff

Ont-moeting
Willem van der Spek

Je tempo aanpassen aan de persoon tegenover je
Melanie Schellekens

Leiden of volgen
Ad van Fessem

Dupliek op reacties op het artikel ‘Marathon of wandeling?
Hans Neyndorff & Jeanine Evers

Column
Een buitenstaander in Ierland
Sander van Lanen

Stromingen
De etnografische casestudy-methode in de studie van ondernemersgedrag
Joost Beuving

Onderzoek in de praktijk
Ethisch verantwoord onderzoek aan de hand van posts op social media
Wyke J.P. Stommel & Lynn E.M. de Rijk

Photovoice in onderwijs
Anne Decelle, Leen Alaerts & Ruth Wouters

Tips & Tools
Wat is context?
Joost Beuving

Recensies, replieken en duplieken
Praktisch handboek over thematische analyse dat de nodige houvast biedt
Debbie Lager

Houvast én flexibiliteit met thematische analyse
Nel Verhoeven

Berichten uit het veld
In Memoriam Paul ten Have, 1937-2022
Harrie Mazeland

Zie de website van Amsterdam University Press voor de volledige inhoud van dit en voorgaande nummers en voor informatie over abonnementen.