KWALON-blog

Methodologie in beweging

Op basis van vijf jaar etnografisch onderzoek in Centraal Afrika met interne vluchtelingen laat Catharina Wilson in deze blog zien hoe je als onderzoeker in deze omgeving niet alleen fysiek mobiel en flexibel moet zijn, maar dat mobiliteit van de geest je ook verder brengt. Door emoties toe te laten tijdens het onderzoek verzamelen we relevante informatie voor het begrip van de situatie en het positioneren van onze eigen rol. 'Het vergt een nomadic mind om over een nieuwe rol voor de onderzoeker binnen een inclusieve academische omgeving na te denken'. Lees verder...

Participatief onderzoek in onderwijs

Docenten van de opleiding Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht hebben in het kader van het Universitair Stimuleringsfonds Onderwijs (USO) een nieuwe bachelorcursus ontwikkeld waarin participatieve onderzoeksmethoden centraal staan. Deze vorm van 'citizen science' is sterk in opkomst. Het gaat om wetenschappelijk onderzoek waarin burgers zijn betrokken en vaak een bijdrage leveren aan de dataverzameling. Welke lessen hebben zij geleerd? Lees verder...

Korte termijn etnografie in een transnationaal media landschap

Voor veel academische onderzoekers die etnografie als methode hanteren, is de keuze voor een kort verblijf in een onbekende omgeving onvoorstelbaar. De terughoudendheid onder etnografen en vooral antropologen om de veldwerkplek die je over de jaren heen door en door bent gaan kennen te verlaten heeft te maken met het principe van ‘immersion’ (onderdompeling) en de lange-termijncontacten die opgebouwd zijn. In deze blog daagt Donya Alinejad het idee van volledige onderdompeling uit gebaseerd op haar etnografische veldwerk naar media gebruik. Lees verder...

Procesgericht onderzoek naar diversiteit binnen de ouderenzorg

In deze blog leggen kwalitatieve onderzoekers van het VIDI-project ‘Caring for diversity: meeting care needs of migrant and LGBT elderly in changing local care landscapes’ uit waarom een pragmatische en een procesgerichte aanpak goed paste bij hun ambitie om iets te betekenen voor de ouderen in hun onderzoek. Lees verder...

Help! Hoe vind ik een goed boek voor mijn cursus kwalitatief onderzoek?

Het klinkt tegenstrijdig, maar het roept in deze digitale tijd veel hoofdbrekens op bij de wetenschappelijke docent in kwalitatieve onderzoeksmethoden: het voorschrijven van literatuur voor een inleidende cursus over kwalitatief onderzoek. Er is heel veel maar hoe vind je het juiste boek dat allesomvattend is? Lees verder...

Morele paniek, data-paniek en hulp van Atlas-ti

Onderzoek van Abdessamad Bouabid op basis van een geintegreerde aanpak naar morele paniek rondom Marokkanen heeft tot een gigantische data verzameling en data paniek geleid. Deze blog gaat in op de vraag: hoe krijg je grip op een enorme warboel aan data? Lees verder...

Een buitenstaander in Ierland

Sander van Lanen beschrijft in deze blog hoe zijn rol als ‘buitenstaander’ tijdens onderzoek naar jongeren in Ierse wijken met geconcentreerde armoede hem soms onzeker maakte maar zijn onderzoek niet in de weg stond. Zijn 'Nederlandsheid bleek van waarde voor zijn onderzoek. Lees verder...

De Project Exchange Standard voor kwalitatieve data-analyse is gelanceerd!

Al lange tijd droomde ik ervan om softwareontwikkelaars zo ver te krijgen dat ze zouden gaan werken aan een uitwisselingsstandaard tussen hun software, ook wel bekend als: software- interoperabiliteit. Sinds 2016 heb ik een groep gevormd om deze droom te verwezenlijken, die we Rotterdam Exchange Format Initiative (REFI) noemen. Deze maand lanceerde we het eerste product van de samenwerking: de Project Exchange Standard. Lees verder...

Niet observeren, maar meedoen

Sjors Joosten deed voor zijn masterscriptie-onderzoek naar West-Afrikaanse migranten in Barcelona. Zijn plan was om te observeren en te interviewen, maar gaandeweg het onderzoek werden zijn methoden steeds participatiever. Hij kwam er al snel achter dat hij niet rustig in een hoekje met pen en papier kon gaan zitten observeren. Hoe ging hij daarmee om en wat betekende dat uiteindelijk voor zijn onderzoek? Lees verder...

Bekentenis van een academische toerist

Onderzoek doen op een plek die over-onderzocht is. Waar loop je dan allemaal tegenaan? Het overkwam Marielle Zill, die onderzoek deed in het Grandhotel Cosmopolis in Augsburg, een plek waar asielzoekers, kunstenaars en toeristen samenkomen en waar naast onderzoekers ook veel journalisten en andere ‘project’ontwikkelaars verhalen komen halen. Lees verder...

KWALON begint 2019 met de lancering van een blog

KWALON begint 2019 met de lancering van een blog waarin we elke laatste week van de maand op toegankelijke wijze kwalitatief onderzoek en methodologische kwesties die daarbij komen kijken willen delen met een breed publiek; studenten, onderzoekers, maar ook beleidsmakers en mensen in de praktijk. Lees verder...