KWALON-publicaties

De volgende publicaties zijn voortgekomen uit de activiteiten van het Platform KWALON:

 • Jeanine Evers (red.), Kwalitatief interviewen: kunst en kunde. Den Haag: Boom Lemma, 2007.
 • Fred Wester (red.), Rapporteren over kwalitatief onderzoek. Utrecht: Lemma, 2003.
 • Jeanine Evers & Henk Kleijer (red.), Rampenonderzoek (Cahiers sociale wetenschappen en beleid nr. 2). Amsterdam: SISWO, 2002.
 • Ad Goethals, Tony Hak & Paul ten Have (red.), Kwalitatieve medische sociologie. Amsterdam, SISWO, 1997.
 • Adri Smaling & Ellen Hijmans (red.), Kwalitatief onderzoek en levensbeschouwing. Amsterdam: Boom, 1997.
 • I. Maso & F. Wester (eds.), The deliberate dialogue. Brussel: VUB Press, 1996.
 • A.L. Francke & R. Richardson (red.), Evaluatie-onderzoek. Kansen voor een kwalitatieve benadering. Muiderberg: Coutinho, 1994.
 • A.C. Nievaard & A.L.J. Goethals (red.), Gezondheid en hulpverlening II. Zes onderzoekingen in beeld. Amsterdam: SISWO, 1993.
 • Adri Smaling & Florence van Zuuren (red.), De praktijk van kwalitatief onderzoek. Voorbeelden en reflecties. Amsterdam: Boom, 1992.
 • Fred Wester & Ilja Maso (red.), Moeilijkheden en mogelijkheden. Het omgaan met problemen in de praktijk van de kwalitatieve analyse. Amsterdam: SISWO, 1991.
 • Ilja Maso & Adri Smaling (red.), Objectiviteit in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom, 1990.
 • H. Coenen, P. Pennartz & F. Wester (red.), Nasporingen: structuren van interpretatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Amsterdam: SISWO, 1988.
 • W.A. Arts, H.W.A. Hilhorst & F. Wester (red.), Betekenis en interactie: Symbolisch interactionisme als onderzoeksperspectief. Boekaflevering Mens en Maatschappij. Deventer: Loghum Slaterus, 1985.
Themanummers KWALON die voortgekomen zijn uit activiteiten van het Platform KWALON:
 • 1996-1 Onderwijs in kwalitatief onderzoek (red. T. Hak, H. Houtkoop & H. Kleijer)
 • 1997-2 Howard Becker in Nederland (red. T. Hak, H. Houtkoop & H. Kleijer)
 • 1998-3 Het presenteren van bevindingen uit kwalitatief onderzoek (red. Kwalon)
 • 2001-2 Over Rampen- en Crisesonderzoek (red. J. Evers & H. Kleijer)
 • 2003-2 Kwalitatief onderzoek: de praktijk (red. T. Hak & F. Wester)
 • 2005-3 Methodische keuzen in kwalitatief onderzoek (red. F. Wester, H. Boeije & T. Hak)
 • 2008-1 Etnografie en geldigheid (red. H. Marks & F. Wester)
 • 2009-1 Participatief onderzoek (red. Kwalon)
 • 2010-2 Internet & kwalitatief onderzoek (red. S. Adams & A. van Staa)
 • 2010-3 Software voor kwalitatieve data-analyse (red. J. Evers)
 • 2014-3 Kwalitatieve data-analyse ( red. A. Van Staa & F. de Boer)
 • 2016-1 Qualitative research in the digital humanities (red. R. Bosch)
 • 2018-2 Video-observatie (red. M. Noordegraaf & F.  Wester)