Het kwalitatieve interview versus het hulpverleningsgesprek

Hans Neyndorff and Jeanine Evers

Twee ogenschijnlijk vergelijkbare werelden bleken toch meer verschillend dan we van tevoren hadden gedacht. Dit werd duidelijk toen wij, Hans, psychiater, en Jeanine, antropoloog/bestuurskundige, met elkaar in gesprek raakten. Des te complexer wordt het als deze twee werelden moeten worden samengevoegd op het moment dat men kwalitatief wetenschappelijk onderzoek wil doen in de medische wereld….

Lees verder

Tekenen, knutselen of aan de slag met LEGO? Betrekken van kinderen in onderzoek met behulp van creatieve methoden

Kirsten Visser

Foto @creative commons (fotograaf Jonathan Cutrer) ‘Kinderen mogen hun mening geven. Zeker als het over henzelf gaat. Naar die mening moet worden gevraagd en ook echt worden geluisterd. De overheid moet hiervoor zorgen’, zo luidt artikel 12 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Een ambitieus doel, maar hoe zorgen we ervoor dat…

Lees verder

Methodologie in beweging

Catherina Wilson

In de laatste jaren heeft de migratie- en vluchtelingenproblematiek steeds meer aandacht gekregen. Hierin is het geschetste beeld van een eenzijdige migratiestroom (naar Europa toe) onvolledig. Andere migratiestromingen, zoals bewegingen binnen de continenten zelf, zijn onderbelicht. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie wordt 80% van de vluchtelingen in de wereld in de buurlanden van conflictgebieden opgevangen. Oeganda is…

Lees verder